Hvorfor får vi alkoholabstinenser?


Hvis man først har valgt at sige stop / stoppe med at drikke alkohol, og man har drukket alkohol i en længere periode og derved har haft alkohol i blodet. Så vil man vænne sin krop og hjerne til disse mængder af alkohol og alkoholens psykoaktive stoffer.

 

Det der så vil ske, når du så vælger helt at stoppe med alkohol, eller skrue kraftigt ned for dit alkoholforbrug er, at du så samtidig nedsætter brugen af psykoaktive stoffer. Denne mangel af psykoaktive stoffer er årsagen til at kan du risikere at opleve abstinenser, som kan være mere eller mindre ubehagelige. Typisk vil de kunne mærkes ca. 6 – 24 timer efter man sidst har drukket alkohol og de kan faktisk godt begynde inden vi har fået alkoholen ud af vores system.

 

De fysiske abstinenser vil som ofte være lette at få øje på, og derfor også lettere at handle på og gøre noget ved, i forhold til de psykiske.

 

Psykoaktive stoffer er beroligende

Psykoaktive stoffer virker beroligende, stimulerende og er euforiserende stoffer af forskellige typer, som man kan finde i f.eks. alkohol, hash og sove- og nervemedicin.

 

Fælles for alle disse er, at de ved for stort brug (misbrug, eller overforbrug), kan give alvorlige skader på ens psyke og legeme.

 

Psykisk afhængighed

Psykisk afhængighed menes at være tæt knyttet til hjernens såkaldte belønningssystem, mere præcist de dopaminerge neuroner i limbiske dele af basalgangliesystemet.

 

Når dopamin frigives i dette område, kan det medføre en eufori og eller psykisk velvære. En række andre transmitterstoffer, som fx serotonin og glutamat, menes også at have betydning for etablering af psykisk afhængighed.

 

Fælles for de kemiske stoffer, vi kender som rusmidler, er, at de kan aktivere belønningssystemet og således medføre psykisk afhængighed.

 

For nogle personer bliver trangen til rusmidlet, alkoholen så stor, at de på trods af flere gentagne forsøg ikke vil være i stand til at kontrollere eller ophøre med alkoholforbruget og der udvikles en kronisk og ofte progressiv afhængighedstilstand, som ofte medfører hyppige tilbagefald og/eller kontinuerligt misbrug.

 

En alkoholafhængighed er ikke noget sjældent, faktisk viser tal fra sundhedsstyrelsen at ca.140.000 danskere er alkoholafhængige og næsten 600.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol.

 

Få vigtig viden om alkoholabstinenser her:

https://amisbrugsbehandling.dk/alkoholmisbrug/alkoholafvaenning/alkoholabstinenser.html

 

Få professionel hjælp

Det handler om at få professionel hjælp i form af behandling, samtaler, terapi og mere. Det er naturligvis meget forskelligt hvilken behandling der vil være bedst for den enkelte, men en ting er sikkert.

”Et alkoholmisbrug går aldrig over af sig selv!”

Når man først har fået alkoholabstinenser, så vil der typisk være behov for en intensiv alkoholbehandling i form af en ambulant eller døgn. Der er fordele ved begge typer af behandling, så det kan være en god ide at undersøge de forskellige muligheder inden man tager den endelige beslutning. Det handler i bund og grund om ens liv.

Her er nogle tegn på at man har et alkoholmisbrug og du kan også tage en alkoholtest her.

  • Forbruget stiger langsomt gennem en øget tolerance (man drikker lidt mere end de andre til festen). Dette sker ofte langsomt gennem årene.
  • Man bruger alkohol til at ændre sig selv, hvis man f.eks. er genert, ked af det, bange, usikker, nervøs og drikker på andre følelser. Alkoholen bliver brugt som en slags selvmedicinering.
  • Man mister i perioder kontrollen til alkohol. Aftaler om antal genstande, drikkeri på forskellige tidspunkter eller dage, bliver ikke altid overholdt og alkoholen begynder stille og roligt gennem årene at betyde mere og mere.
  • Man bliver ved med at drikke alkohol, selvom det til tider eller ofte har negative konsekvenser for en selv og sine omgivelser. Selv om man ved det ikke er godt for en, så bliver man ved med at drikke.