Senior-Yoga er et effektivt mix af yoga, fysioterapi og ergonomi. Øvelserne er består af stræk- og styrkeøvelser, åndedrætsteknikker og meditativ ro for sindet, der virker forebyggende og sundhedsfremmende. Øvelserne udføres primært siddende.

Fald er fortsat den hyppigste ulykke blandt ældre mennesker og har store konsekvenser både helbreds- og funktionsmæssigt for den enkelte, samt i et samfundsøkonomisk perspektiv. Gang- og balanceproblemer er primære risikofaktorer for fald. Også nedsat syn, svimmelhed, mindsket muskelmasse og mobilitet har en betydning for balancen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at fysisk træning tilbydes ældre, som har gang- og balanceproblemer, idet der er evidens for, at træning er et vigtigt led i faldforebyggelse. Træning bør omfatte balancetræning og træning af styrke og bevægelighed.
(Kilde: Sundhedsstyrelsen 2006 – Faldpatienter i den kliniske hverdag)

Denne træning omfattes af Senior-Yoga, som er øvelser, der:

  • Træner borgernes balance-evne
  • Træner øjets muskler og dermed synet
  • Træner lungerne, øger iltindtaget og mindsker svimmelhed
  • Øger blodcirkulationen
  • Øger muskelmassen
  • Øger mobilitet og fleksibilitet

Disse øvelser rammer på alle niveauer – både borgernes mentale tilstand, den ydre fysiske krop i form af en bedre holdning og smidighed, men også de indre organer, da øvelserne også har indflydelse på fordøjelsen, den hormonelle balance, udskilning af affaldsstoffer og meget mere. Derfor er det også vigtigt, at man bagefter drikker et par store glas vand, da øvelserne virker let udrensende, ligesom efter en massage.